לוגו סל של תרבות שטראוס

עמוד הבית

מי אנחנו

מידע כללי

צור קשר

פייסבוק סל תרבות שטראוס

טוויטר סל תרבות שטראוס

גוגל פלוס סל תרבות שטראוס

טלפון סל תרבות שטראוס

על המפגש "דמות החיל בקולנוע הישראלי" בהנחיית: יורם שפירא

מאושר בסל תרבות ארצי י-יב

שאלת הייצוג בקולנוע, שאלת הדימוי הקולנועי כמייצג מציאות או כמבנה מציאות, עולה במלוא חריפותה כשסוקרים את תולדות ייצוג החייל בקולנוע הישראלי. הקולנוע עסק ועוסק לאורך כל תולדותיו באתוס של חייל צה"ל, תפקידו, תפקודו ומוסריותו, כמשל לאתוס הרחב יותר של הציונות. מעניין לבחון את ההקבלה בין דימויו של צה"ל וחייליו בתודעת הציבור, לבין ייצוגו הקולנועי, ובעיקר את התמורות שחלו בנושא זה בתודעת הציבור, ובהתאמה בקולנוע. קו רעיוני מנחה בהרצאה, הוא התפישה ההיסטוריוגרפית מדגישה את השפעתה המכרעת של התקופה בה נעשה הסרט, על פני התקופה בה הסרט עוסק, בעיצוב האמירה של הסרט.

או במילים פשוטות יותר:
ניתן ללמוד הרבה על החברה הישראלית מהדרך בה מוצגים חיילים בסרטים ישראלים. ייצוג החיילים בקולנוע עבר שינויים רבים לאורך השנים, בהתאם לשינויים החברתיים הפוליטיים שעברו על המדינה לאורך שנותיה. המפגש עם חיילים קולנועיים שונים מתקופות שונות עשוי לתת פרספקטיבה לתלמידים השואלים עצמם: איזה/ו חייל/ת אני עומד/ת להיות?

יוקרנו קטעים מהסרטים: "הוא הלך בשדות", "מסע אלונקות", "שתי אצבעות מצידון", ו"ואלס עם באשיר".